ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๘ (22/01/2563)


สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”(นธป.) รุ่นที่ ๘ โดยกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกับผู้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โอกาสนี้นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพบปะและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รวมถึงชี้แจงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย