ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (24/10/2562)


         เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเวลา ๐๘.๓๐ น. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ท้องสนามหลวง และพระบรมราชานุสาวรีย์ พระลานพระราชวังดุสิต และในเวลา ๑๙.๓๐ น. วันเดียวกัน นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ท้องสนามหลวง