ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรและเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (10/05/2562)


เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมลงนามถวายพระพรและเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการดังกล่าว ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ ทิศใต้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร