ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยชาร์ลส ต่อมาเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปราก (02/05/2562)


เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยชาร์ลส (Charles University) โดยมี prof. JUDr. Jan Kuklík คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยชาร์ลส และ prof. JUDr. Aleš Gerloch  หัวหน้าภาควิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ มหาวิทยาลัยชาร์ลส กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ต่อมาได้เข้าเยี่ยมคารวะนางอุรีรัตน์ เจริญโตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปราก และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปราก