พิธีทำบุญเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๒๑ ปี (11/04/2562)


เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีทำบุญ สวดเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหาร เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๒๑ ปี โดยมีคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเข้าร่วมพิธี ในการนี้มี สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานสวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องพระ ชั้น ๙ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร