ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสศาลปกครอง ครบรอบ ๑๘ ปี (07/03/2562)


             เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ให้แด่ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เนื่องในโอกาสวาระที่ศาลปกครอง ครบรอบ ๑๘ ปี ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร