ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ นายอี อุก-ฮ็อน (Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย


เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้การต้อนรับ นายอี อุก-ฮ็อน (Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร