ข่าวประกาศ :
ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ
ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Press Release)
๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ขอให้มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ โดยมีคำสั่ง ยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ วรรคสอง (07/03/2562)
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๒ และอ่านคำวินิจฉัยในเวลา ๑๕.๐๐ น. (27/02/2562)
๑๔ ก.พ. ๖๒ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๑๓) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๒ (14/02/2562)

ข้อมูลบริการ


ข่าวรับสมัครบุคลากร
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
มัลติมีเดีย + ดูทั้งหมด

ศาลรัฐธรรมนูญ

เพลงศาลรัฐธรรมนูญ + ดูทั้งหมด

+ ดูทั้งหมด