เปลี่ยนการแสดงผล 
 
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้อบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" รุ่นที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada University
ผู้อบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงานและร่วมสนับสนุนโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559
ผู้อบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงานและร่วมปลูกป่าทนแทนฟื้นฟูระบบนิเวศ ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559
ผู้อบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงานและเข้าฟังการบรรยายจากนายปิยะ ปะตังทา รองประธานศาลปกครองสูงสุด ณ ศาลปกครอง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559
ผู้อบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงานและเข้าฟังการบรรยายจากนายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559
เข้ารับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงราย โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR)มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)ฯ
ผู้อบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 4 เข้ารับฟังการบรรยายสรุป และทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ผู้อบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 4 เข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (ดอยช้าง)
ผู้อบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 4 เข้ารับฟังการบรรยายสรุป และศึกษาดูงาน ณ เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผู้อบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 4 เข้ารับฟังการบรรยายสรุป และร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 4 ณ สหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์
พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 4 และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “The Rule of Law for Democracy”
โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๓
พิธีปฐมนิเทศการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 3 ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ผู้อบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 3 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 3 ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ
ผู้อบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ผู้อบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 3 ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
การปาฐกถาพิเศษ (Dinner Talk) เรื่อง "หลักนิติธรรม สร้างนิติรัฐ ค้ำจุนประชาธิปไตย"

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 ถัดไป>>
 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-7603
โทรสาร : 02-143-9515
อีเมล์ : con_coll@hotmail.com
หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลด บทความทางวิชาการ