เปลี่ยนการแสดงผล 
 
ภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ 2 โครงการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสาธารณรัฐฝรั่งเศส (4)
วันที่ 16 ก.ค. 2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำคณะผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร

"หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6

เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส และเข้าเยี่ยมคารวะประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-7603
โทรสาร : 02-143-9515
อีเมล์ : con_coll@hotmail.com
หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลด บทความทางวิชาการ