เปลี่ยนการแสดงผล 
 
ภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
การศึกษาดูงานและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) โครงการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (1)
วันที่ 29 มี.ค. 2561

รับฟังการบรรยายสรุปหัวข้อเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายอนุสรณ์   แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-7603
โทรสาร : 02-143-9515
อีเมล์ : con_coll@hotmail.com
หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลด บทความทางวิชาการ