เปลี่ยนการแสดงผล 
 
ภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
พิืธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 6
วันที่ 30 ม.ค. 2561

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร
"หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องรับรองชั้น 9 ศาลรัฐธรรมนูญ
และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การนำหลักนิติธรรมมาปรับใช้กับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย”
โดยศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-7603
โทรสาร : 02-143-9515
อีเมล์ : con_coll@hotmail.com
หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลด บทความทางวิชาการ