เปลี่ยนการแสดงผล 
 
ภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 5 และการบรรยายพิเศษหัวข้อ "ทิศทางการเมืองไทยภายใต้หลักนิติธรรม" โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์
วันที่ 2 ต.ค. 2560

พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร  "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 5  
และการบรรยายพิเศษหัวข้อ "ทิศทางการเมืองไทยภายใต้หลักนิติธรรม" 
โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์
 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-7603
โทรสาร : 02-143-9515
อีเมล์ : con_coll@hotmail.com
หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลด บทความทางวิชาการ