เปลี่ยนการแสดงผล 
 
ภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
พิธีเปิดการปฐมนิเทศหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๗
วันที่ 21 ม.ค. 2562

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๗ โดยมีนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นายวรวิทย์
กังศศิเทียม และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย โอกาสนี้นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพบปะและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมพูแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-7603
โทรสาร : 02-143-9515
อีเมล์ : con_coll@hotmail.com
หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลด บทความทางวิชาการ