เปลี่ยนการแสดงผล 
 
ภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6 วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
วันที่ 24 ก.ย. 2561

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 17.00 – 18.30 น. นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
"หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โดยมี นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นายบุญส่ง กุลบุปผา นายปัญญา อุดชาชน
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอบรมของวิทยาลัยศาล
รัฐธรรมนูญ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6 และร่วมกัน จุดเทียน นธป. รุ่นที่ 6
 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-7603
โทรสาร : 02-143-9515
อีเมล์ : con_coll@hotmail.com
หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
  • ระเบียบวิทยาลัยฯ
  • ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
  • ภาระกิจของวิทยาลัยฯ
  • โครงการอบรมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย
ดาวน์โหลด