เปลี่ยนการแสดงผล 
 
ภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) ของผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6 ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทร์ปราการ
วันที่ 12 ก.ย. 2561

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 21.00 น. นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน นายวรวิทย์ กังศศิเทียม คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมคณะผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6 ร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR) ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
        1. การรับฟังวิทยากรบรรยายและสาธิต การทำ CPR ซึ่งเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีช่วยชีวิตผู้ป่วยหมดสติ การสาธิตวิธีการกดหน้าอกเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีสิ่งของติดคอ และฝึกวิธีการใช้เครื่องซ็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)
        2. รับการตรวจเลือดและรับวัคซีนนิวโมคอกคัส (Pneumococal vaccine : Prevnar) เพื่อป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอกคัส ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ
        3. เยี่ยมชมโถงเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมและช่วยเหลือผู้ป่วยที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู การใช้หุ่นยนต์ช่วยฟื้นฟูในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง การใช้ธาราบำบัดช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยปัญหากระดูกสันหลัง และข้อเข่าเสื่อม และเยี่ยมเป็นกำลังใจผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรงเรื้อรัง ผู้ป่วยเด็ก
        4. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตามจิตศรัทธา
 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-7603
โทรสาร : 02-143-9515
อีเมล์ : con_coll@hotmail.com
หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลด บทความทางวิชาการ