เปลี่ยนการแสดงผล 
 
ภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
โครงการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป) รุ่น 6 ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิพระดาบส เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
วันที่ 1 ส.ค. 2561

การศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิพระดาบส โครงการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่น 6 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30
เพื่อศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพของเด็กผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนพระดาบส ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิพระดาบส
 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-7603
โทรสาร : 02-143-9515
อีเมล์ : con_coll@hotmail.com
หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
  • ระเบียบวิทยาลัยฯ
  • ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
  • ภาระกิจของวิทยาลัยฯ
  • โครงการอบรมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย
ดาวน์โหลด