เปลี่ยนการแสดงผล 
 
ภาพกิจกรรมวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ (CSR) ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย" (นธป.) รุ่นที่ 6 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระราม 6 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
วันที่ 24 ก.ค. 2561

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (CSR)

โครงการอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6

ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระราม 6.ชะอำ จ.เพชรบุรี

พร้อมทั้งการรับฟังบรรยายสรุปการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561

 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-7603
โทรสาร : 02-143-9515
อีเมล์ : con_coll@hotmail.com
หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ ดาวน์โหลด บทความทางวิชาการ